Sạc thuốc lá điện tử

Sạc bao gồm sạc USB và adapter chính hãng cho các dòng thuốc lá điện tử Ego, Buddy Ce7, CE9,  F2, F10……