Hussar RTA 1.5 atomizer by Hussar Vapes – The Vape Saigon Authentic

Hussar RTA 1.5 atomizer by Hussar Vapes – The Vape Saigon Authentic

Hotline: 0961.111191

Hussar RTA 1.5 là một sự phát triển của Hussar OG. Trong khi giữ Linh hồn nguyên bản của RTA của chúng tôi, nhóm Hussar đã sửa lại mọi thành phần để mang lại hiệu quả cao nhất cho Trải nghiệm Vaping của bạn. Từ luồng không khí có thể điều chỉnh ẩn đến chất lượng tổng thể tốt hơn. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể tôn vinh di sản của OG Hussar RTA bằng 1.5 này và mang lại cho bạn những gì bạn đã chờ đợi, trong 4 năm qua …