Green Apple Peach by Nerdy E-Juice USA 60ml

Green Apple Peach By Nerdy E-Juice đã tạo ra một hương thơm tinh quái của táo tươi tươi đóng gói trong bánh kẹo mini và kết thúc với màu hồng đào.

Nước trái cây này là một sự kết hợp ngon của táo và đào và tôi thấy nó rất thú vị. Hương vị táo xanh tuyệt vời là tự nhiên và rất tươi mới và đây là hương vị nổi bật khi hít phải. Khi bạn thở ra, bạn sẽ có được một hương vị đào đào mà một lần nữa là rất tự nhiên. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi quả táo và đào sẽ làm việc với nhau tốt nhưng đủ đáng ngạc nhiên.

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,