Dewberry Cream Ejuice by Kilo Original Series 60ml (Usa)

Mùi vị hương vị:
Dewberry Cream là một hương vị kem tinh chế tinh tế với những gợi ý nhẹ nhàng của hoa quả hỗn hợp, ngon miệng và mịn màng. Đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa trái cây và kem.

Suy nghĩ của chúng tôi:
Đây là hương vị ưa thích thứ hai của chúng tôi về chất lỏng eo Kilo. Một lần nữa kem dưỡng mịn màng lại rất nổi bật trong hương vị này, như trong Kiberry Yoghurt. Tôi thực sự có thể thưởng thức dưa honeydew và nó thêm một fruitiness đáng yêu cho vape kem.  Nhìn chung Dewberry Cream là một loại kem trái cây rất ngon.

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,