0
VAPE SÀI GÒN THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
0

Pod Cartridge for Orion Dna Go by Lostvape / Đầu đốt thay thế cho máy Orion Dna Go

Pod Cartridge for Orion Dna Go by Lostvape / Đầu đốt thay thế cho máy Orion Dna Go

Hotline: 0961.111191

Mô tả

Pod Cartridge for Orion Dna Go by Lostvape / Đầu đốt thay thế cho máy Orion Dna Go

0.25 Ohm (dùng cho tinh dầu Free Base 0mg 3mg 6mg)

0.5 Ohm (dùng cho tinh dầu Free Base 0mg 3mg 6mg)

Dòng máy Pos System Orion Dna GO có thể nâng cấp Firmware (phần mềm) để dùng được pod 1.0 ohm (dùng cho tinh dầu salt nic 24mg 25mg 30mg 35mg 50mg)

Hotline: 0961.111191

Xem hướng dẫn update Firmware cho Orion Dna go use for pod 1.0 Ohm

Hotline: 0961.111191

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pod Cartridge for Orion Dna Go by Lostvape / Đầu đốt thay thế cho máy Orion Dna Go”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *