0
VAPE SÀI GÒN THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
0

Occ Coil for Dotmod Dot Aio Replacement Coil / Đầu đốt lõi đốt cho máy Dotmod Dot Aio

Occ Coil for Dotmod Dot Aio Replacement Coil / Đầu đốt lõi đốt cho máy Dotmod Dot Aio

Mô tả

Occ Coil for Dotmod Dot Aio Replacement Coil / Đầu đốt lõi đốt cho máy Dotmod Dot Aio

0.3 Ohm (dùng cho tinh dầu Free Base 0mg 3mg 6mg nhiều khói)

1.6 Ohm (dùng cho tinh dầu salt nic 24mg 25mg 30mg 35mg 50mg)

Hotline: 0961.111191

There are no reviews yet.

Be the first to review “Occ Coil for Dotmod Dot Aio Replacement Coil / Đầu đốt lõi đốt cho máy Dotmod Dot Aio”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *