0
VAPE SÀI GÒN THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
0

Joyetech Evic Vtc Tron S

Joyetech Evic Vtc Tron S

oye eVic-VTC 75W Mini with TRON Tank Joyetech is back with the updated version of the original eVic-VT which is called the eVic-VTC Mini. The eVic-VTC Mini is portable and much more compact compared to it’s previous iteration

There are no reviews yet.

Be the first to review “Joyetech Evic Vtc Tron S”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *