0
VAPE SÀI GÒN THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
0

Aprie Odyssey Mini

Aprie Odyssey Mini

1*Triton mini tank
(a 1.8ohms Clapton coil pre-installed )
1*Pegasus mini mod(no cell)
1*1.2ohms kanthal coil
1*Ni200 0.15 ohm temperature control coil
1*extra glass tube
1*USB charger

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aprie Odyssey Mini”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *